Samsung Galaxy Buds2

Samsung Galaxy Buds2 จะมีค่าตัวประมาณ 4,700 – 5,500 บาท

มีรายงานว่า Samsung Galaxy Buds2 เตรียมเปิดตัวช่วงเดือนสิงหาคมนี้โดยก่อนหน้าได้มีภาพเรนเดอร์ตัวเครื่องพร้อมเปิดเผยสีสันต่างๆ ออกมาแล้ว รอบนี้เป็นเรื่องของราคา