samsung galaxy j7 prime 2

มาเงียบๆ ซัมซุงปล่อย Galaxy J7 Prime 2 ในอินเดีย

ซัมซุงเปิดตัว Samsung Galaxy J7 Prime 2 อย่างเงียบๆ ในประเทศอินเดียผ่านทางหน้าเว็บไซต์ซึ่งรุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กจึงยังมีดีไซน์ตัวเครื่องแบบคงปุ่มโฮมเอาไว้อยู่