SID

เมื่อ SID เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม-บริหารดอทคอม ผลักดันนวัตกรรมเว็บแอพลิเคชั่นตัวช่วยบริหารให้แก่ผู้ประกอบการสยามสแควร์

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา สยามสแควร์ คือ สัญลักษณ์แห่งย่านช้อปปิ้งและแหล่งรวมตัวของแฟชั่นวัยรุ่น แต่อนาคตอันใกล้ พื้นที่กว่า 60 ไร่แห่งนี้ กำลังจะกลายเป็น เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม หรือ Siam Innovation District – SID