Sony A7 III

ทักทายวันพุธ 28/2/2561 – Sony A7 III เปิดตัวได้อย่างสมศักดิ์ศรี

Sony A7 III เปิดตัวแล้ว ด้วยราคา USD 1,999 สำหรับ Body  และ USD 2,199 สำหรับ ชุด Kit
ทำให้เหล่าสาวก Sony ถึงกับตกตะลึงในความสามารถของมัน ของมันต้องมีจริงๆ