True Speed Shuffle

ปรับความเร็วเน็ตง่ายๆ ด้วย Speed Shuffle สำหรับคนใช้ True Online เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่าง

วันนี้มาแนะนำทริกเล็กๆ สำหรับใครที่ใช้งานเน็ตบ้านของ True Online ปัจจุบันก็มีแพ็กเกจให้เลือกใช้ ซึ่งส่วนใหญ่คงมีความเร็วเป็นระดับร้อยเมกกะบิตต่อวินาทีขึ้นไป เราสามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของเราได้ด้วย Speed Shuffle นั่นเองครับ บางครั้งเราอาจะแค่ใช้งานทั่วไป บางครั้งอาจจะอยากเล่นเกม บางครั้งเน้นอัปโหลดคลิป เราก็สามารถปรับได้ตามความต้องการใช้งานให้เหมาะสมนั่นล่ะครับ หลายคนอาจจะรู้จักบริการนี้แล้ว แต่วันนี้ผมขอมาบอกกันอีกทีละกัน