UNIQLO

ยูนิโคล่ เชื่อมต่อประสบการณ์การช้อปปิ้ง ทั้ง หน้าร้าน และออนไลน์ ผ่านทาง UNIQLO APP สำหรับลูกค้าใหม่โหลดวันนี้รับฟรีส่วนลด 100 บาท

ยูนิโคล่ มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งให้ลูกค้าอีกขั้น แบบ Omni-Channel ให้ลูกค้าคนพิเศษของยูนิโคล่ได้ เชื่อมต่อประสบการณ์การช้อปปิ้งในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าร้านยูนิโคล่ทุกสาขา และทางออนไลน์สโตร์