xiaomi mi 9 se

Xiaomi Mi 9 SE โผล่บน JD พร้อมส่งมอบช่วงวันที่ 11-20 มีนานี้

นอกจากใกล้ช่วงเวลาเปิดตัว Xiaomi Mi 9 แล้วก็ดูท่าสมาร์ทโฟนดังกล่าวจะไม่ได้มารุ่นเดียวเสียแล้วเมื่ออยู่ดีๆ ก็มี Mi 9 SE ที่ราคาถูกลงกว่ารุ่นปกติโผล่ออกมาบนเว็บไซต์ JD.com