xiaomi redmi go

มาแน่ ! Android Go จาก Xiaomi รุ่นแรกผ่านการรับรองแล้ว

อีกหนึ่งระบบปฏิบัติการหรือ Android Go Edition แม้จะมีข่าวคราวเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทำมามากนัก แต่ล่าสุดทาง Xiaomi เองก็เหมือนพัฒนา Redmi Go อยู่ซึ่งได้ผ่านการรับรองจาก Singapore’s IMDA, US FCC และ Russia EEC แล้ว