xiaomi redmi note 6 pro

เผยวิดีโอจับเครื่อง Xiaomi Redmi Note 6 Pro ก่อนเปิดตัวซะอีก

Xiaomi Redmi Note 6 Pro มีข่าวลือมาเรื่อยๆ ซึ่งจะหลุดบ้างอะไรบ้างก็คงไม่แปลกอะไรแต่ครั้งนี้มาเป็น Hands On Video เลยนี่สิ