ZMI 10 (QB815)

รีวิว ZMI QB815 Power Bank ก้อนใหญ่ที่ชาร์จไวและสามารถเป็น USB HUB ได้

ก่อนหน้านี้ได้รีวิว Power Bank ที่สามารถเป็น 4G Pocket WiFi จากแบรนด์ ZMI ไปเรียบร้อยแล้ว ครั้งนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีวิว Power Bank แต่ตัวนี้จะเน้นตอบโจทย์การใช้งานสำหรับคนที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ได้ไวและสามารถชาร์จได้ทั้งสมาร์ทโฟนรวมถึงแล็ปท็อปเลยด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานเป็น HUB ได้อีกซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีเลยกับเจ้า “ZMI QB815” ที่มีความจุถึง 15,000mAh