ดีแทครับรางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 2 ย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

dtac_ESG100

  20 มิถุนายน 2559 – บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นข้อยืนยันบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

dtac_ESG1001
ปัจจุบัน ความต้องการของผู้ลงทุนที่มีต่อข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลประกอบการในอดีต แต่ได้ให้ความสำคัญของข้อมูลที่มิใช่ตัวเลขทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ESG เป็นเกณฑ์ที่ผู้ลงทุนใช้ในการเลือกกิจการที่จะเข้าไปลงทุนว่า  มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้หรือไม่

การจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนั้น ยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ESG ของบริษัทที่ดำเนินการได้ดีให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนจากกลุ่มผู้ลงทุนที่ใช้เกณฑ์ ESG เพื่อสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่น่าพอใจในระยะยาว พร้อมๆ กับการสร้างผลกระทบทางสังคมในเชิงบวก

บรรยายภาพ นายลาร์ส นอร์ลิ่ง (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2559 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 621 บริษัท

 ถูกใจบทความนี้  0