ดีแทคปฏิเสธ กรณีที่มีข่าวเรื่องการปรับลดจำนวนพนักงาน

dtac-logo

  29 มิถุนายน 2559 – ดีแทคไม่มีแผนที่จะดำเนินการปรับลดจำนวนพนักงาน  บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าลงทุนในเรื่องการสรรหาและพัฒนาบุคคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบบริการดิจิทัลที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย 

 

dtac-logo
29 มิถุนายน 2559 – ดีแทคไม่มีแผนที่จะดำเนินการปรับลดจำนวนพนักงาน  บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าลงทุนในเรื่องการสรรหาและพัฒนาบุคคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบบริการดิจิทัลที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย

 ถูกใจบทความนี้  1