Huawei เผย User Interface สำหรับกล้องใต้หน้าจอ

Oppo ได้โชว์เทคโนโลยีการฝังกล้องหน้าไว้ใต้หน้าจอในงาน MWC ของเซี่ยงไฮ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเรารู้อีกด้วยว่า Vivo และ Xiaomi เองก็มี Prototype ดังกล่าวด้วย และคู่แข่งรายใหญ่อีกรายในจีน Huawei ก็ได้กระโดดเข้ามาทำกล้องฝังใต้หน้าจอเช่นเดียวกัน

จากภาพที่เผยมาจะเห็นว่า Huawei ได้ออกแบบกล้องฝังหน้าจอแยกกันไว้อีกพื้นที่นึงของหน้าจอซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งการแจ้งเตือนสายเรียกเข้า, แสดงเวลา และยังแสดงโหมดถ่ายรูป (ในภาพเป็น AI Mode) ขณะใช้งานกล้องถ่ายรูปได้ด้วย ทั้งนี้การจัดวางตำแหน่งกล้องฝังหน้าจอ Huawei จะอยู่ที่มุมเครื่องต่างจาก Oppo ที่ไว้ตรงกลาง

อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเผยว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนี้จะพร้อมนำเสนอได้เมื่อไหร่

Sourceถูกใจบทความนี้  1