JDI

เหนือชั้น !! JDI สร้างเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือโปร่งใสสำเร็จ

JDI ชื่อนี้เรารู้จักกันดีในนามของผู้ผลิตหน้าจอ แต่ครั้งนี้มีข่าวใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรารู้จักแต่เดิมของบริษัทนี้เพราะว่าได้ทำการเปิดตัวเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือรุ่นแรกของโลกที่สามารถใช้งานบนเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสได้กล่าวคือเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือตัวนี้จะโปร่งใสนั่นเอง