Mi Smartband 5

พรีวิว Mi Smartband 5 (Mi Band 5) จีนล้วนๆ

 มาพรีวิวกันก่อน กับ Mi Band 5 ที่เปิดขายในจีน และจะใช้ชื่อ Mi Smart Band 5 สำหรับ Global ซึ่งเอาจริงๆ ก็เรียกติดปากว่า Mi Band 5 ล่ะนะ จริงๆ รูปร่างไม่ต่างจาก Mi Band 4 สักเท่าไหร่ แต่ก็แน่นอนครับว่า รุ่นใหม่กว่า ก็ปรับปรุงจากเดิมกันไป หลักๆ ก็มีเรื่องหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น เซ็นเซอร์ที่มีการแทรคที่แม่นยำขึ้น แอคทิวิตี้ กีฬาที่มากขึ้น 11 อย่าง รองรับการเตือนวันนั้นของเดือนของผู้หญฺิง มีค่า PAI ที่บ่งบอกสุขภาพ เป็นชัทเตอร์กล้อง Smartphone แบบไร้สายได้ และอีกเพียบ ซึ่งราคาก็ไม่หนีจากเดิม และใครที่กำลังเล็งอยู่ล่ะก็ ได้เวลาอัพเกรดกันแล้วล่ะ