Partnerships

PDAMobiz Talk: dtac – true เตรียมแถลงร่วมเป็น Equal Partnerships!!

…รอยเตอร์ได้รายงานอ้างอิงการให้ข่าวของเทเลนอร์ว่า มีความเป็นไปได้ที่เทเลนอร์จากประเทศนอร์เวย์ และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) กำลังเจรจาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะควบรวมกิจการโทรคมนาคมของทั้งสองฝ่ายในไทยเข้าด้วยกัน นอกจากนี้แหล่งข่าวสำคัญยังเปิดเผยว่าวันที่ 22 พ.ย. อาจมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในประเทศไทย…