visa

บัตรเครดิตวีซ่า ชำระเงินที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

กรุงเทพฯ, 20 กุมภาพันธ์ 2561 – วีซ่า บริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในรูปแบบดิจิตอลระดับโลก ประกาศการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

วีซ่าเผย คนไทยกว่าครึ่งพร้อมใช้ “QR Code มาตรฐาน” ในการชำระเงิน โดยเฉพาะคน “เจนวาย” (Gen Y)

ผลวิจัยล่าสุดของวีซ่า บริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในรูปแบบดิจิตอลระดับโลก เผยให้เห็นว่าสามในสี่ (74 เปอร์เซ็นต์) ของผู้ทำแบบสำรวจในประเทศรู้จักการชำระเงินด้วย QR code ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเกือบครึ่ง (46 เปอร์เซ็นต์) ต้องการที่จะชำระด้วยวิธีนี้ในชีวิตประจำวัน[

วีซ่าประกาศรับใบอนุญาตเป็นเครือข่ายจัดการ ธุรกรรมการเงินผ่านบัตรเดบิตในประเทศไทย

วีซ่าเดบิต จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน ส่งเสริมระบบความปลอดภัย และนำนวัตกรรมการชำระเงินที่ทันสมัยสู่ประเทศไทย เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National ePayments Plan)

Apple Pay เตรียมเริ่มใช้งานได้วันที่ 20 ตุลาคมนี้ แต่ในสหรัฐฯเท่านั้น

อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างกระแสความฮือฮานับตั้งแต่งานใหญ่เม […]