windows 11

Microsoft เปิดตัว Windows 11 พร้อมอัพเดท UI และรองรับการใช้งาน Android App

Microsoft เปิดตัว Windows 11 อย่างเป็นทางการโดยเวอร์ชั่นใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงหลายส่วนรวมถึงการปรับดีไซน์ User Interface ใหม่ รวมถึงรองรับการใช้งาน Android Application ด้วย

Windows 11 แนะนำการตั้งค่าหลายหน้าจอแบบล้ำๆ

Windows 10 ได้ใช้งานกันมาพักนึงอย่างแพร่หลายแล้วรวมถึงมีการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานหลายหน้าจอให้กับผู้ใช้งานด้วย และในปี 2021 การใช้งานมากกว่าหนึ่งหน้าจอไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปแล้วซึ่งก็ได้มีผู้ใช้งานร้องขอทาง Microsoft ไปจนได้คำตอบออกมา