P10 Plus

เปรียบเทียบกล้องรุ่นท็อปของบ้านหัวเว่ย! Huawei Mate 10 Pro vs Mate 9 vs P10 Plus !!

หนึ่งในไฮไลท์หลักที่มีความเปลี่ยนแปลงของ Huawei Mate 10 Pro ก็คือเรื่องกล้องครับ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงเฉพาะด้าน Hardware เพียงอย่างเดียว แต่ด้าน Software ก็มีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในด้านการประมวลผลอีกทาง จึงส่งผลให้คุณภาพกล้องของ Mate 10 Pro นั้นจัดเต็มกว่ารุ่นภายในค่าย แต่จะดีกว่ารุ่นพี่ภายในค่ายหรือไม่ งานนี้ต้องมาพิสูจน์กันครับ