PayPal

PDAMobiz Talk: PayPal ขยายเวลาหยุดให้บริการผู้ใช้ชาวไทย!!

… ข่าวดีสำหรับผู้ใชงาน PayPal ในประเทศไทย ที่จากเดิมมีการกำหนดสิ้นสุดการให้บริการในไทยเป็นการชั่วคราวในวันที่ 7 มีนาคมนี้ และผู้ใช้บริการในไทยจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับ PayPal ใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของไทยนั้น ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยผลการประชุมร่วม เพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบต่อผู้ใช้งานในประเทศไทย โดยเบื้องต้นได้ขยายระยะเวลาออกไปก่อนจนถึงสิ้นปีนี้ …

ทักทายวันพุธ 27/12/2560 – เตือนภัย e-mail ปลอม PayPal

มาเตือนภัยกันอีกครั้ง สงสัยอากาศหนาว หลังจาก ได้เจอ ทั้ง Apple, K-bank
ครั้งนี้เป็น Paypal ครับ สงสัยผมจะตกเป็นเป้าหมายเสียแล้ว ฮ่าๆ

สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อ Paypal สามารถรับส่งเงินผ่านทาง Facebook Messenger ได้แล้ว

Paypal เพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยสามารถรับส่งเงินได้ผ่านทาง Facebook Messenger แอปพลิเคชั่นรับส่งข้อความที่คนใช้มากสุด(แน่ล่ะ ก็คนเล่น Facebook) โดยสามารถรับส่งได้แบบ P2P