sensor

Samsung โชว์ภาพจาก ISOCELL บนผืนผ้าใบ 616 ตร.ม.

Samsung โชว์ภาพบนผืนผ้าใบขนาดมหึมาใหญ่ถึง 616 ตร.ม. คลุมอาคารทั้งหลังเพื่อแสดงแสนยานุภาพของเซ็นเซอร์รับภาพ ISOCELL ขนาด 200MP