xiaomi 12 ultra

เผยวิดีโอเรนเดอร์ Xiaomi 12 Ultra จาก Letsgodigital มาพร้อมจุดแดงด้วย

Xiaomi 11 Ultra ถูกเปิดตัวออกมาด้วยดีไซน์แผงกล้องขนาดใหญ่กินพื้นที่ฝาหลังไปมากพอสมควร แต่กับว่าที่รุ่นใหม่อย่าง 12 Ultra ที่ล่าสุดได้มีการเปิดเผยวิดีโอเรนเดอร์ดีไซน์จากทาง Letsgodigital นั้นก็ยังต้องยอมรับว่าแผงกล้องขนาดใหญ่เหมือนเดิมแต่เป็นทรงกลมแทน