ThaiWPS

เผยข้อดีของคลาวด์ก้อนเมฆแห่งข้อมูล และโปรแกรมสำนักงานที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการในยุค 4.0

ในยุค 4.0 คงจะไม่มีใครไม่รู้จักคลาวด์ (Cloud) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลยุคใหม่ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัวไปจนถึงการใช้งานในองค์กร

ThaiWPS ร่วมมือ INET เปิดตัว SuperDuck โซลูชั่นคลาวด์เพื่อคนไทย

นายพงศ์พรหม ยามะรัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยดับเบิ้ลยูพีเอส บริษัท อาร์เอ็มไอ  โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ และ นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ SuperDuck ระบบโปรแกรมสำนักงานบนคลาวด์แห่งอนาคตที่จะพลิกประวัติศาสตร์ประเทศไทยให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ThaiWPS จับมือ INET เปิดตัว SuperDuck นวัตกรรมโซลูชั่นคลาวด์ รูปแบบใหม่ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประหยัด รวดเร็ว และปลอดภัย

อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส ผู้ให้บริการ ThaiWPS โปรแกรมสำนักงาน จับมือ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ร่วมพัฒนา SuperDuck นวัตกรรมระบบโปรแกรมสำนักงานบนคลาวด์แห่งอนาคต