App Store

Apple App Store เพิ่มทางเลือก Unlist app เข้ามา

Apple ได้รองรับการใช้งาน Unlist App (แอปฯ ที่ไม่อยู่ในรายชื่อ) เข้ามาใน App Store นั่นจะทำให้สามารถค้นหาแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่หาไม่เจอได้ แต่จะต้องหาลิงค์เข้ามาโดยตรง (Direct Link) นั่นหมายความว่าจะเข้ามา App Store แล้วค้นหาเลยไม่ได้เพราะจะไม่เจอนั่นเอง